Công trình Cao ốc Văn phòng & Khu phức hợp

Saigon Centre Giai đoạn 2&3

Saigon Centre Giai đoạn 2&3

The Waterfront Saigon (Delta Saigon Tower)

The Waterfront Saigon (Delta Saigon Tower)

Mở rộng Trụ sở Cục tần số - Hà Nội

Mở rộng Trụ sở Cục tần số - Hà Nội

Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Hà Nội

Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Hà Nội

Trụ sở Giao dịch CN1 & VPĐD Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - TP.HCM

Trụ sở Giao dịch CN1 & VPĐD Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - TP.HCM

Vietcombank Tower - TP.HCM

Vietcombank Tower - TP.HCM

Cao ốc Saigon M&C - TP.HCM

Cao ốc Saigon M&C - TP.HCM

Cao ốc Văn phòng Lim Tower - TP.HCM

Cao ốc Văn phòng Lim Tower - TP.HCM

Big C Hải Dương

Big C Hải Dương

Trung tâm Thương mại Savico - Hà Nội

Trung tâm Thương mại Savico - Hà Nội

Cao ốc Văn phòng Sacombank - TP.HCM

Cao ốc Văn phòng Sacombank - TP.HCM

Trung tâm Thương mại Dầu khí Hà Nội

Trung tâm Thương mại Dầu khí Hà Nội

Trung tâm Thương mại Dầu khí phía Nam

Trung tâm Thương mại Dầu khí phía Nam

Cao ốc Văn phòng Bitexco

Cao ốc Văn phòng Bitexco

Trung tâm Thương mại và Cao ốc Văn phòng Saigon Trade Center - TP.HCM

Trung tâm Thương mại và Cao ốc Văn phòng Saigon Trade Center - TP.HCM