Công trình Nhà máy

Nhà máy ACE Sanofi Việt Nam

Nhà máy ACE Sanofi Việt Nam

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2

Nhà máy Bibica

Nhà máy Bibica

Nhà máy Bia Bến Thành

Nhà máy Bia Bến Thành

Dàn khoan ngoài khơi BRA-A CPP

Dàn khoan ngoài khơi BRA-A CPP

Nhà máy Dược phẩm Rohto Mentholatum Việt Nam

Nhà máy Dược phẩm Rohto Mentholatum Việt Nam