Công trình Sân bay

Nhà ga Hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài - Hà Nội

Nhà ga Hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài - Hà Nội

Cảng Hàng không Cần Thơ

Cảng Hàng không Cần Thơ

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất - TP.HCM

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất - TP.HCM

Cảng Hàng không Liên Khương - Lâm Đồng

Cảng Hàng không Liên Khương - Lâm Đồng

Sân bay Quốc tế Nội Bài - Hà Nội

Sân bay Quốc tế Nội Bài - Hà Nội