Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)

CTCP Cơ Điện Lạnh

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 84-28-3810 0017 / 3810 0350
Fax: 84-28-3810 0337
Email: ree@reecorp.com.vn
Website: www.reecorp.com
Số CNĐKDN: 0300741143
Vốn điều lệ: 3.100.588.410.000 đồng
Mã chứng khoán: REE

CTCP Cơ Điện Lạnh
Về đầu trang

Công ty Cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E (REE M&E)

CTCP DV&KT Cơ Điện Lạnh R.E.E

Địa chỉ: Tầng 1 & 3, Tòa nhà REE, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 84-28-3810 0017
Fax: 84-28-3810 4469
Email: ree@reeme.com.vn
Website: www.reeme.com.vn
Số CNĐKDN: 0302660700
Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
Xem thêm thông tin về REE M&E

CTCP DV&KT Cơ Điện Lạnh R.E.E
Về đầu trang

Công ty Cổ phần Điện Máy R.E.E (Reetech)

CTCP Điện Máy R.E.E

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà REE, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 84-28-3849 7227
Fax: 84-28-3810 4468
Email: info@reetech.com.vn
Website: www.reetech.com.vn
Số CNĐKDN: 0304138049
Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
Xem thêm thông tin về Reetech

CTCP Điện Máy R.E.E
Về đầu trang

Công ty TNHH Quản lý & Khai thác Bất Động Sản R.E.E (REE Real Estate)

CT TNHH QL&KT BĐS R.E.E

Địa chỉ: Tầng lửng, Tòa nhà e.town 1, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 84-28-3810 4462
Fax: 84-28-3810 6816
Email: sales@etown.com.vn
Website: www.etown.com.vn
Website: www.reetower.com.vn
Số CNĐKDN: 0302714836
Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng
Xem thêm thông tin về REE Real Estate

CT TNHH QL&KT BĐS R.E.E
Về đầu trang

Công ty Cổ phần Bất động sản R.E.E (REE Land)

CTCP Bất Động Sản R.E.E

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà REE, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 84-28-3813 0151
Fax: 84-28-3813 0161
Số CNĐKDN: 0304435556
Vốn điều lệ: 650.000.000.000 đồng
Xem thêm thông tin về REE Land

Về đầu trang

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC)

CTCP Thủy điện Thác Bà

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 84-216-388 4116
Fax: 84-216-388 4167
Website: www.thacba.com.vn
Số CNĐKDN: 5200240495
Vốn điều lệ: 635.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: TBC

CTCP Thủy điện Thác Bà
Về đầu trang
https://reecorp.com/