Làm việc tại REE

Làm việc tại REE
REE xác định nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất của bất kỳ một doanh nghiệp nào và đào tạo nhân viên thông qua các chương trình phát triển nâng cao năng lực để đóng góp vào sự phát triển của nhóm công ty.

“Trân trọng sự đóng góp của Nhân viên” là một tiêu chí trong chính sách Chất lượng của REE. Nhóm công ty luôn tạo môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích và trân trọng những ý kiến độc lập và sáng tạo của nhân viên đóng góp vào sự phát triển của nhóm công ty.

“REE chú trọng đến việc phát triển và giữ chân nguồn nhân lực trong các mảng hoạt động kinh doanh của nhóm công ty”
Các buổi tập huấn theo chủ đề định kỳ được thực hiện bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn về tài chính, điều hành và tiếp thị, mục tiêu dành cho các cán bộ quản lý để bổ sung kiến thức để nắm bắt toàn diện hơn các mảng hoạt động của từng công ty. Nhóm công ty cũng thực hiện chương trình xác định và phát triển nhân tài thông qua việc luân chuyển công việc qua các vị trí khác nhau và phát huy năng lực lãnh đạo ở các công ty thành viên.
Các chính sách khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng và kịp thời luôn được chú trọng xây dựng và áp dụng để gắn kết hiệu quả công việc của bộ máy nhân lực với sự phát triển của nhóm công ty.

Về đầu trang

Tin tuyển dụng

trở về danh sách
Mã số Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn

TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRẺ

REE CORP 06 - 05 - 2022 06 - 05 - 2022
Gửi hồ sơ qua email:
Người nhận: Phòng Nhân sự - Team Tuyển dụng & Thu hút Nguồn Nhân lực
Email: recruitment@reecorp.com

Gửi hồ sơ qua bưu điện:
Người nhận: Phòng Nhân sự - Team Tuyển dụng & Thu hút Nguồn Nhân lực
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)
Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-28-3810 0017
Về đầu trang
https://reecorp.com/